Vous avez des questions?

Vous avez des questions?

Appelez: 68 324 85 85

ou utiliser le formulaire de contact disponible ici.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VANCOOLER Marek Szapiński realizuje projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013.

Priorytet 8:
Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki.
Działanie 8.2:
Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Tytuł projektu:
Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą Vancooler a partnerami biznesowymi firmy
Numer umowy:
UDA-POIG.08.02.00-08-014/14-00
Wartość projektu:
60 600,00 PLN
Wartość
dofinansowania:
42 420,00 PLN
Termin realizacji
projektu:
01.07.2014 r. – 28.02.2015 r.
Opis projektu:
Celem projektu jest stworzenie i wdrożenie w przedsiębiorstwie VANCOOLER systemu informatycznego umożliwiającego bardziej efektywną współpracę z Partnerami biznesowymi.

Wdrożony system B2B zapewni automatyzację wymiany danych oraz koordynację działań pomiędzy współpracującymi firmami, a przy okazji znacząco usprawni funkcjonowanie firmy VANCOOLER w pozostałych obszarach działalności przedsiębiorstwa.

Stworzenie systemu B2B zostanie zrealizowane w oparciu o oprogramowanie wiodącego producenta systemów do zarządzania przedsiębiorstwem, dzięki czemu w efekcie końcowym powstanie działająca platforma B2B z obsługą standardu XML w ramach spójnego systemu ERP.

„Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość”